Jak zaadresować list?

Niniejszy artykuł pod tytułem Sztuczna trawa vs prawdziwa – którą wybrać? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sztuczna trawa vs prawdziwa – którą wybrać? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Rozwój cyfryzacji pozwolił nam na komunikowanie się poprzez internet, ale czasami konieczne jest wysłanie listu w sposób tradycyjny czyli przez pocztę. Warto, więc wiedzieć jak prawidłowo zaadresować list, by doszedł on do odbiorcy bez problemu. Sprawdź, jak to zrobić w tym poradniku.

Jak zaadresować list?

Jeśli mamy już niezbędną kopertę, bo to właśnie na niej podajemy wszystkie niezbędne dane do wysłania listu możemy zacząć adresowanie. Pamiętaj, że wszystko należy pisać na przedniej stronie koperty, nie z tyłu!

W lewym górnym rogu umieszczamy nasze dane, czyli tzw. Nadawcy:

  • imię oraz nazwisko,
  • adres zamieszania (ulice, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

Na środku listu zapisujemy dane naszego odbiorcy, czyli osoby, do której wysyłamy list:

  • imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, gdy list wysyłamy do firmy,
  • ulica z numerem domu lub lokalu,
  • kod pocztowy i miejscowość.

W przypadku, gdy wiemy, że nasz odbiorca otrzymuje dużą ilość listów możemy na liście zamieścić notkę o treści np.” PILNE”. W taki oto sposób możemy liczyć na to, że nasza przesyłka w formie listu zostanie szybciej zauważona.

Jak zaadresować list – o tym musisz pamietać

Bardzo często przy wysyłce listu nadawca zapomina jaki był kod pocztowy odbiorcy. Jeśli kod pocztowy okaże się błędy dużym prawdopodobieństwem jest to, ze nasz list zostanie odesłany do nas z powrotem. Warto, więc tak upewnić się za każdym razem przed wysłaniem listu, ze podany przez nasz kod pocztowy zgadza się z danymi odbiorcy. Kod pocztowy danej miejscowości można zawsze sprawdzić w internecie. Wystarczy wpisać nazwę miasta, a kod pocztowy napewno odnajdziemy.

Do zaadresowania listu będzie potrzebna Ci odpowiednia koperta. Więcej o tym jaką kopertę wybrać i jak zaadresować list znajdziesz na portalu Porardy.org.

List polecony – jak go zaadresować, by wysłać?

Adresowanie tego rodzaju listu nie różni się zbytnio od wysyłania zwykłego listu. Jedyną różnicą jest wypisanie druku pocztowego potwierdzającego nadanie listu poleconego. Taki wydruk jest zawsze dostępy w placówce pocztowej, więc nie trzeba go drukować na własny rachunek. Po wypełnieniu takimi samymi danymi jak na kopercie udajemy się do okienka i oddajemy list, druk oraz opłacamy wysyłkę. Na koniec otrzymujemy kopie blankietu, który potwierdza nadanie listu poleconego.